a n n a   l a r s s o N

profil

kunskaper

  Visma Administration 

Office

Photoshop

InDesign

 

Engelska (flytande)

Tyska (god förståelse)

 

B-körkort

arbetslivserfarenhet

VD.  OXXO design, Mölndal                                                                          Aug 2009 – Juli 2017

 

Som vd på smyckesföretaget OXXO design var mitt uppdrag var att driva och utveckla bolaget, vilket jag gjorde genom att förstärka varumärket, bredda och förbättra produktutvecklingen och nå nya målgrupper och marknader. På så vis ökade vi försäljningen och vår omsättning var som mest elva miljoner. Jag hade budget- och personalansvar för både anställda i Sverige och utländska agenter. Mina ansvarsområden hade ett brett spann med bla design, produktutveckling, produktion, inköp och personal.

 

Mitt arbete gick i cykler och var säsongsbaserat, varje säsong var som ett nytt projekt. I arbetet ingick design av säsongens kollektion utifrån märkets värdeord samt säsongens trender men rörde även bolagets administration, fakturahantering och planering av daglig verksamhet. Jag var ansvarig för våra sociala mediekanaler, ansvarade för layout och hantering av hemsida och webbshop samt utveckling och framtagning av vår produktkatalog.

 

Jag lade upp kommunikations- och säljstrategier samt planerade och koordinerade vår medverkan vid mässor. Jag ansvarade för lagerhållning, löpande inköp, import och distribution av våra produkter. Löpande varje säsong utvärderade jag våra säljsiffror, gjorde statistik över områden och produkter, tog fram individuella och övergripande budgetar och underlag för nästkommande säsong för att kunna maximera resultatet.

 

Jag utvecklade även säljrapporter och ordersystem som våra säljare jobbade med. Jag hade ett nära samarbete med vår agent i Asien vad gällde framtagningen av produkter samt produktutvecklingen och kommunicerade dagligen med våra säljare. I varje säsongs arbete ingick även utvärderande utvecklingssamtal med all personal samt kollektion/motiveringsmöten där jag presenterade nästkommande säsongs kollektion samt tillsammans med säljare och agenter satte upp säsongens mål och gjorde en plan för hur vi skulle nå dem.

Butikschef, Code by Jens, Göteborg                                                             Jan 2008 – Juli 2009


Ansvarig för den dagliga skötseln av butiken samt alla inköp. Driva försäljning, skyltning, kundmöten, uppackning, träning av ny personal, schemaläggning, produktplacering samt layout, delegering mm.

Gymnasielärare Engelska och Bild, Ljud och Bildskolan Kungsbacka      Aug 2007 – Dec 2007

 

Klassföreståndare för en etta samt ansvarig för och undervisade i kurserna Eng A och B. Även stödundervisande lärare i Engelska och ansvarig för läxhjälp. Ensam ansvarig för Estetiska ämnet Bild A där jag utvecklade och gjorde kursen helt själv.

ÖVRIG ARBETSLIVSERFARENHET

 

   - Säljare lampavdelningen, IKEA Bäckebol, Göteborg

   - Butikschef, G-star/modebutik,  DesignLab, Brighton 

   - Servitris, Wagamama, Brighton              

   - Lärarvikarie, Skånhällaskolan, Lindome   

   - Au Pair, Greenwich,  London

utbildning

Fokuserat Ledarskap, Think Do & Grow  Göteborg                                              Aug 2015 – Aug 2016

Lärarexamen, Bild och Engelska                                                                          Jan 2004 – Jan 2008

          - Bild och Form, HDK Göteborg 60p

          - Engelska, Sussex University Brighton 90p

          - Pedagogik, Göteborgs Universitet 90p                   

Foundation design, University of East London                                                     Sep 2001 – Juli 2002

Advanced English as a Foreign Language,

                        Goldsmith’s University, London                                                     Jan 2001 – Juni 2001

Naturvetenskaplig linje, Varbergs gymnasieskola                                                                1997-2000

LADDA NER

KOMPETENSER

    Kreativ Problemlösare

Designer

Van Ledare

Människokännare

Organisatör

God Kommunikatör

Säljcoach

Kritisak tänkare

 

Kan fås på begäran

referenser

Min stora passion i livet är design och mode där jag har en alldeles speciell fingertoppskänsla. Jag är positiv, driven och älskar utmaningar. Min styrka är problemlösning och kreativitet, att hitta vägar för att nå målet och se vad som behövs längs vägen dit.

Min långa bakgrund inom detaljhandeln i olika ledande roller, har gett mig en bred erfarenhetsbas. Jag har ansvarat för allt från design, produktutveckling, produktion, ekonomi, inköp, import, logistik och personal, vilket verkligen har passat min energiska och positiva personlighet. Jag har under 6 år haft förmånen att  leda ett litet bolag vilket varit en fantastisk skola då jag ansvarat och varit involverad i alla verksamhetens olika delar. det har utvecklat min förmåga att både se helheten men också delarna.

Jag förmedlar målbilder och motiverar och entusiasmerar teamet att jobba åt samma håll. Jag är organiserad, koordinerad, motiverad och är mycket bra på att kommunicera. Jag är också genom min lärarexamen bra på och tycker om att arbeta i grupp och med alla olika typer människor. Min styrka är ett strategiskt sinne, som jag omsätter i en resultatinriktad praktik.

Konsult Produktutveckling, Majblomman, Göteborg                                    Jan 2019 - Nu

 

Har uppdraget att ta fram underlag inför nytt avtal för leverans av majblommor. Säkerställa produktionskedjan utifrån Majblommans krav och önskemål vad gällande bla kvalitetsäkran och värdegrund för att få ett så ändamålsenligt och resurseffektivt samarbete med leverantörerna som möjligt.