fbpx

Om Anna

Jag vet hur det känns att längta efter något mer men inte veta vad!

Under lång tid sökte jag något som kunde hjälpa mig att bli en helare människa. Jag kände så starkt att det fanns en del av mig själv som jag saknade kontakt med, fast jag då inte kunde formulera det i ord. Jag skämdes också över att erkänna hur jag kände eftersom jag till det yttre hade det så bra – familj, vänner, härliga barn, god fysisk hälsa – vad hade jag att klaga på? Jag jobbade som socionom med det jag alltid älskat att göra: hjälpa andra till ett bättre liv.

I mitt eget inre sökte jag dock efter något mer, men jag satte ständigt min egen längtan åt sidan. Jag ställde orimliga krav på mig själv när det gällde prestation och efter en period med hög arbetsbelastning sa kroppen ifrån. Den hjälp jag erbjöds i form av samtal, beteendeförändringar för att hantera stress, fysisk träning osv. var i all välmening bra men inte tillräcklig.

Jag sökte efter en djupare förståelse av vad det var som egentligen hände mig och vad det var som saknades i mitt liv.

Vi är så många som har denna erfarenhet! Jag ser att nästan alla jag hjälper delar denna upplevelse. Kanske du också?

Traditionen från Peru

I mitt sökande efter att bli hel igen kom jag i kontakt med traditionen av ceremoni och helandetekniker från Inkafolkets ättlingar i Peru. När spanjorerna kom till Sydamerika flydde en grupp av befolkningen upp i bergen i Anderna. Det var de som idag kallas Q’ero, ett folk som har praktiserat sin tradition under hundratals år utan inflytande av västerländskt tänkande, som kom ner från bergen på 1950-talet för att undervisa. I den kärleksfulla medvetenhet om hur allt liv hänger samman och den enorma kunskap, respekt och samspel med naturens krafter som jag här kom i kontakt med föll pusselbitarna på plats.

Jag har hela livet haft ett intresse för andlighet och alternativa behandlingsmetoder.  Att healing fungerar är inget jag någonsin tvivlat på. Det jag längtade efter var en förståelse på djupet om vår mänskliga natur och kraften i vårt mänskliga medvetande. Jag har hela tiden förstått att det finns så mycket mer kunskap och erfarenhet än vad västerländsk medicin och psykologi kommit fram till. Och jag förstod att denna djupa kunskap och under lång tid beprövade erfarenhet fanns hos Q’erofolket i Peru.

Livets fyra dimensioner

I västvärlden tänker vi att vi har två dimensioner av vårt väsen, kropp och psyke, body-mind. Psyket rymmer våra tankar och känslor och styr vårt beteende. Begreppet själ är något svårdefinierat, nästan religiöst, som man kan välja att tro på eller inte.

I traditioner från världens ursprungsbefolkningarna har livet fler dimensioner:

  • kropp
  • psyke
  • själ
  • ande.

Andens nivå är kraften som omfattar allt levande, alltings ursprung, livsenergin som skapat livet självt. Det är den högsta nivån av medvetande där vi alla är en. Själen är vårt individuella uttryck av livets kraft. Själen rymmer våra unika uttryck för kreativitet, kärlek, det som ger oss glädje, vår längtan, våra drömmar… själen rymmer det som just vi och ingen annan kan ge till världen!

Jag förstod att det jag hela tiden saknat och längtat efter är att komma i kontakt med min egen själ!

Att sakna kontakt med sin själ är att leva separerad från sitt eget djupaste väsen och från allt levande. Inte konstigt att det känns tomt! Traditionen från Peru hjälpte mig hitta sätt att komma i kontakt med de fyra dimensionerna av mitt eget medvetande och för första gången i mitt liv kunde jag känna att jag var en hel människa igen.

Från rädsla till kärlek

Från ett liv med en grundstämning av oro, konstant känsla av otillräcklighet och en längtan efter något annat lever jag idag ett liv med en grundläggande känsla av tacksamhet och en sinnesfrid jag inte kunde föreställa mig. Jag lever ett liv där jag har mer kraft, livsglädje och möter mer kärlek än vad jag trodde var möjligt. Genom mitt arbete med healing och utbildning ger jag andra stöd, support och vägledning att hitta sitt sätt att göra detsamma.

Jag lever ett helt och helhjärtat liv.
– Är det vad du också längtar efter?

Längtar du efter att slippa oro och få känna en tillit till dig själv och ge uttryck för dina förmågor?

Känner du också att livet har fler dimensioner och längtar efter en djupare känsla av mening?

Vill du också leva med en högre medvetenhet och bidra till att göra världen en mer kärleksfull plats?

Varmt välkommen att kontakta mig så kan vi tillsammans utforska din längtan! Jag erbjuder ett första samtal helt kostnadsfritt där vi tar reda på om hur vårt samarbete skulle kunna se ut. Jag berättar mer om mina sessioner, utbildningar och hur healing fungerar.

Vision och mission

Jag har en önskan om en mer medveten mänsklighet. Jag har ett hopp om en mer kärleksfull värld. Jag har en övertygelse om att den är möjlig att genomföra!

Min övertygelse bygger på mina erfarenheter av hur vi skapar våra liv med vår fria vilja. Vi manifesterar vår vilja genom våra tankar. När våra tankar förändras, förändras våra känslor, beteenden och våra liv.

Vi kan förändra världen utifrån om vi alla vågar ifrågasätta våra tankar och idéer inifrån. Vi kan hjälpa varann att få syn på de grundläggande antaganden om oss själva och världen som vi omedvetet håller för sant. När våra tankar inte längre baseras på rädsla, utanförskap och separation utan en högre medvetenhet, kärlek och samhörighet förändras vi, våra liv och världen. Jag ser det hända hos alla jag möter!

Allt levande är heligt

Traditionen från världens ursprungsbefolkningar är inte en religion men en på många sätt radikal livsåskådning eftersom dess synsätt värnar om allt levande och det bästa för alla:

  • Allt levande är ett och hör samman
  • Allt levande är heligt
  • Allt är energi och vår verklighets yttersta beståndsdel är inte materia utan medvetenhet och rent ljus, förmedlat via vår medvetna tanke, vårt fokus och vår intention i vårt agerande

I Anderna lever begreppet Ayni som en central tanke där vi skapar balans genom ett heligt ömsesidigt utbyte. Det bygger på att du ger det bästa du har så kan du ha tillit till att allt du behöver kommer tillbaka till dig.

I denna världsbild är inte människan ”värd” mer än någon annan livsform. Här finns ingen skapelseberättelse om människan som jordens härskare som kan bete sig som hon vill. Här finns en vördnad för allt levande och en kärlek till Moder Jord som allas vår verkliga mamma. Vi kan tänka vad vi vill om oss själva, men det är Jorden och Solen som ger oss livets gåva och utan Pachamama, Moder Jord, har vi ingenting. Därför visar vi Henne vår tacksamhet och uppskattning.

Samtidigt har vi människor ett stort ansvar för att förvalta jorden till det högsta bästa för allt levande då vi har en så hög nivå av medvetande. Eftersom allt är sprunget ur vår kollektiva medvetenhet har vi människor en större möjlighet och ett större ansvar att förvalta och förändra världen. Vi kan ”drömma fram” en mer harmonisk värld genom vår intention.

Vad som gör att jag känner så starkt för Querofolkets traditioner är att de håller en så hög medvetenhet och så starkt och kärleksfullt fokus för hela mänskligheten. De använder inte sina tekniker enbart för egna ändamål, utan omfattar hela mänskligheten i sina böner och ceremonier. De har hållit oss alla i ett kärleksfullt heligt rum under alla dessa århundraden. De lever verkligen lagen om Ayni, heligt ömsesidigt utbyte där vi först ger och sedan litar på att vi får.

Jag vill vara en del av den rörelse där vi förändrar världen till en hållbar plats att leva för oss alla, vår planet och våra barns barn sju generationer framåt.

Det börjar med oss själva.

Det är Dig och Mig vi har väntat på!

Bakgrund, utbildning och tidigare erfarenheter

Jag är född och uppvuxen i Skellefteå. Jag är utbildad Socionom med inriktning mot socialpedagogik.

Jag har jobbat som behandlingsassistent, som skötare inom psykiatrin och som socialsekreterare inom socialtjänsten med inriktning mot vuxna missbrukare och med utredningar av ungdomar som far illa. Jag har också jobbat inom IT med support och utveckling av system som används inom socialtjänsten i Sveriges kommuner.

Jag har förutom socionomutbildning också läst ett flertal kurser i samtalsmetodik:  MI Motiverande intervju, Lösningsfokuserade samtal och jag är utbildad i strukturerade utredningsformer såsom ASI och ADAD. Jag är också utbildad i PPS, Praktisk projektstyrning för projektledare.

Inom energimedicinen är jag utbildad Reiki Master och har gått Healing The Light Body School hos The Four Winds Society, en tvåårig internationell utbildning i energimedicin med traditionella helandetekniker från världens ursprungsbefolkningar.

Jag har under åren därefter gått flera fördjupningskurser i energimedicin med olika lärare och har också varit i Peru.

Sedan 2008 är jag student av En Kurs i Mirakler som också har hjälpt mig att leva ett medvetet liv och att välja kärlek framför rädsla.

Idag arbetar jag heltid med healing, vägledning, utbildningar och föreläsningar.

Jag har gett individuella healing- och vägledningssessioner sedan 2011. Jag har hållit utbildningar i De Fyra Riktningarna i personlig utveckling sedan 2013 och väglett egna företagare sedan 2018.

Att starta och driva företag inom personlig utveckling var ett svar på min själs kallelse. Det har alltid varit självklart att föra vidare de kunskaper och helandemetoder som fullständigt förändrat mitt eget liv. Och det är sådan glädje att ge vidare stöd och support som verkligen gör skillnad i människors liv!

Jobba med mig

Anna Larsson och Mama Selmira
Anna Larsson, Mama Selmira, Don Alejandro. Traditioner från Peru.
Anna Larsson ceremoni