fbpx

Vägledning för egna företagare

Varmt välkommen till en helande resa för egna företagare!

Att arbeta eller driva företag enbart för att tjäna pengar väcker noll motivation i mig. Jag tror att det är detsamma för dig!

Det som motiverar mig är att göra världen till en bättre och mer medveten plats. Det sammanfaller med svaret på min själs kallelse!

De fyrkantiga vinstdrivna affärsmodellerna tilltalar mig inte det minsta. Mitt sätt att bedriva företag utgår från tanken om Heligt Ömsesidigt Utbyte med allt levande och Moder Jord själv.

Genom att tjäna hängivna kunder att utveckla sig själva, tjänar vi allt levande och som en effekt av det tjänar vi pengar för vårt uppehälle och för att kunna utveckla företaget så vi kan tjäna ännu fler!

En första session kan vara en möjlighet att prova på. Därefter kan vi tillsammans utforma just Din utvecklingsresa! Ett förslag att utgå från är modellen som kallas Regnbågsbron. 

Detta är en resa för dig som företagare att fullt ut svara på Din själs kallelse och vildaste längtan och hitta dess sanna uttryck! Den omfattar sju privata helandesessioner om 90 minuter under 3-6 månader. Mellan sessionerna får du uppgifter i form av meditationer och ceremonier så att du skapar en daglig rutin av avslappning och kontakt med dig själv. Du får också lära dig tekniker för eget helande.

Vi håller ett Heligt Rum så att vi kan hålla kontakt via mail om du har frågor eller vill dela upplevelser.

Anna Larsson

REGNBÅGSBRON KALLAS DEN HELANDERESA OM SJU SESSIONER FÖR DIG SOM VILL:

N

VARA VÄGVISARE

Du har omfamnat och accepterat att Du är en vägvisare för andra och är redo att kliva fram och hålla flaggan ännu högre för fler att hitta dig när du leder genom att föregå med exempel.
N

UTVECKLAS PÅ DJUPET

Du vill utveckla dig själv på djupet för att du vet att företaget utvecklas tillsammans med dig.

N

UTFORSKA SJÄLENS GÅVOR

Du vill utforska dina unika själsliga gåvor och komma förbi det som fram tills nu hindrat dig från att fullt ut omfamna ALLT du är.
N

OMFAMNA VÄRLDEN

Du vill att ditt företags syfte ska omfamna din själs syfte så att du med lätthet kan tjäna världen, dina hängivna kunder och dig själv.
N

HITTA NY AFFÄRSMODELL

Du vill fullt ut arbeta i heligt ömsesidigt utbyte för allas bästa i stället för att försöka passa in i fyrkantiga vinstdrivna affärsmodeller

DEN PERSONLIGA RESAN

Detta äventyr är en djup personlig helanderesa såväl fysiskt, mentalt, själsligt och andligt som kommer att utveckla dig och därmed ditt företag till att omfamna allt vi är och kan bli!

Ur vårt perspektiv är allt levande ett och hör samman. Allt levande är i relation till allt annat. Allt levande har ett medvetande och kommunicerar. Allt liv är heligt. I våra tankar, handlingar och förhållningssätt svarar vi människor endast inför Moder Jord och livet självt. Vi människor har inte hela bilden och kan därför inte döma varandra. Vårt uppdrag är att verka för det högsta bästa för oss själva, för Moder Jord och för allt levande.

Vi ser inte eget välbefinnande som ett mål i sig. Vi börjar med att hela oss själva för att sedan hjälpa varandra. Detta är ömsesidigt utbyte: Vi tar emot för att ge vidare.
Jag kommer att vägleda dig att ta kontakt med fyra nivåer av verklighet: ande, själ, sinne och kropp, som också symboliseras av de fyra väderstrecken. Det hjälper dig att se på livet från högre nivå, och ger dig verktyg att använda de fyra riktningarna i ditt dagliga liv.

I äldre visdomstraditioner så talas också om tre världar – undervärlden, övervärlden och mellanvärlden som symboliskt representerar vårt undermedvetna, vårt högre jag och vårt liv här och nu.

Regnbågsbron är ett begrepp som avser vår ljuskropp med de sju chakrana i regnbågens färger, som också representerar vår själ, det eviga i oss.

Under denna resa får du möta olika aspekter av livet genom dessa sju perspektiv – de fyra väderstrecken, de tre världarna och de sju chakrana. Varje session kommer att bli helt unik!

Med intuitiv vägledning och visdom från naturen själv kan vi se på livet från högre perspektiv – vi kommer i kontakt med vår själ. När vi får kontakt med vår själ förändras även vårt sinne. Vi kan släppa gamla begränsande tanke-och beteendemönster och börja leva i tillit och förundran. Där rädslan haft kontroll över våra tankar kan nu intuitionen ta kommandot, och vi kan verka för det högsta bästa.

Mellan sessionerna får du uppgifter i form av meditationer, ceremonier och liknande så att du skapar en daglig rutin av avslappning och kontakt med dig själv. Du får också lära dig tekniker för eget helande. Vi håller ett Heligt Rum så att vi kan hålla kontakt via mail om du har frågor eller vill dela upplevelser.

INFÖR VÅRA SESSIONER

Du får vid varje möte en vägledd meditativ övning som hjälper dig att släppa taget om tung energi och som ger dig ljus och kraft tillbaka.
Inför varje möte kan du förbereda dig genom att fundera över var du just nu känner att du skulle vilja komma vidare i ditt liv. Det kan vara i ditt företag, relationer, hälsa eller själsligt/andligt där du önskar en förändring idag.
Det kan också vara gamla händelser långt tillbaka som du ännu inte känner att du försonats med.

  • Vad vill du släppa taget om just nu?
  • Vad önskar du mer av i ditt liv just nu?

Du behöver inte svara i förväg utan bara förbereda dig så pratar vi om det när vi möts. Under sessionerna så kommer jag att dela mina tankar och mitt perspektiv kring dina frågor, men jag kommer också att uppmuntra dig att gå inåt och söka egna svar. Varje session blir unik utifrån var du befinner dig i livet, men vi kommer också att ha övergripande teman för varje riktning.

Anna Larsson Skönhetens väg

EN FÖRSTA SESSION

Vill du pröva på en vägledningssession innan du bestämmer dig? Börja då med att boka en tid där vi tillsammans utforskar vad som skulle vara till störst hjälp för dig. Vi jobbar både med samtal och meditativa övningar utifrån din situation just nu.

Hand som håller i en liten planta med jord på

Första sessionen – Söder

Vi inleder med en kort introduktion till upplägget för sessionerna utifrån dina frågor och din situation just nu.  Vi lägger fokus på att balansera ditt rotchakra vid ryggradens slut, som representerar vår fysiska hälsa och kontakt med Jorden.

Du får en vägledd meditativ övning, en energiaktivering som spelas in så du kan lyssna och göra övningen flera gånger.

Företagets tema: VARFÖR gör ditt företag världen till en bättre plats?

Dimma i skogen, släppa taget.

ANDRA sessionen – VÄSTER

Vi börjar med incheckning och uppföljning utifrån var du befinner dig– vad du vill släppa taget om och vad du önskar mer av i ditt liv. Vi lägger fokus på att balansera andra chakrat nedanför naveln som är ett stort känslocentrum och representerar vår personliga kraft.

Du får en introduktion till hur vi jobbar med de fyra elementen i ceremoni. Du får ytterligare en meditativ övning och kraftaktivering som spelas in.

Företagets tema: Pengar och flöde – med lätthet eller står det något i vägen?

Forsande älv, energi.

TREDJE sessionen – NORR

Vi börjar med incheckning, uppföljning utifrån var du befinner dig– vad du vill släppa taget om och vad du önskar mer av i ditt liv.  Vi lägger fokus på att balansera tredje chakrat i solar plexus som representerar vår identitet och våra gåvor till världen.

Du får ytterligare en aktivering och meditation utifrån sessionens tema.

Företagets tema: Dina hängivna kunder, vilka är de?

Hjärta i björkstam.

FJÄRDE sessionen – ÖSTER

Sessionen börjar med incheckning och uppföljning utifrnå var du befinner dig– vad du vill släppa taget om och vad du önskar mer av i ditt liv. Vi lägger fokus på att balansera hjärtchakrat som representerar vår förmåga att ge och ta emot kärlek.

Du får en aktivering och meditativ övning utifrån dagens tema och din situation just nu.

Företagets tema: ta kontakt med din företags själ och hjärta.

I skogen hittar vi kraft. Solen lyser in bland träden.

Femte sessionen – UndervärldEN

Din session idag kombineras med en guidad resa till Moder Jords mage, den så kallade undervärlden, som symboliskt representerar vårt undermedvetna. Vi lägger fokus på att balansera ditt halschakra som representerar din förmåga att uttrycka dig.

Du får i meditation möta den vise mannen och den visa kvinnan inom dig.

Företagets tema: Hur kommunicerar du ditt företags budskap?

Solros. Stjärna.

Sjätte sessionen – Övervärlden

Din session kombineras med en guidad resa till stjärnorna och den så kallade övervärlden, som symboliskt representerar den plats där vår framtid blir till och alla möjligheter finns. Vi lägger fokus på att balansera ditt tredje öga, chakrat som representerar din intuition.

Du får i en meditation möta dig själv i framtiden, en otroligt kraftfull övning.

Företagets tema: Hur får dina intuitiva förmågor komma till uttryck i ditt liv och företag?

Stjärnklar natt över skogen.

Sjunde sessionen –Mellanvärlden, här och nu

Detta avslutande möte summerar vi resan och i din session lägger vi fokus på att utforska hur du kan använda det du funnit på resan och använda det i ditt liv här och nu och framåt. Vi lägger fokus på att balansera ditt kronchakra som representerar din kontakt med universum.

Vi avslutar med en meditativ övning, som liksom tidigare spelas in så du kan återkomma till den flera gånger.

Företagets tema: Den högsta kallelsen – vad blir möjligt när du omfamnar allt du är och kan vara?

Marknadsföringspaketet  – tillval till regnbågsbron

En bonus för dig som är företagare och befinner dig i ett läge där du är på väg att bygga upp ett nytt företag, skapa ny hemsida eller utveckla en ny tjänst! Under våra månader får du också feedback på dina texter till tex. sociala media, hemsida och utbildningsmanualer. Du får förslag på hur du kan utveckla marknadsföring av just din verksamhet och nå ut till fler kunder. Totalt ca 8 timmars extra support utöver coachingsessionerna.

PRISER OCH betalning

Individuell prissättning tillämpas utifrån dina önskemål, förutsättningar och behov. Vi skapar ett paket som passar just dig och du kan betala fullt pris i förskott eller dela upp betalningen. Betalning via faktura till ditt företag om du inte har andra önskemål.

Bokning

Förslagsvis bokar vi alla tider gemensamt vid första tillfället. Ingen återbetalning sker om du väljer att inte nyttja samtliga tillfällen. 

Om du behöver mer stöd

Vägledning är en metod som inte ersätter fysisk behandling eller medicinsk vård utan är ett komplement. Om du får fysiska besvär eller känner oro, ångest, sömnsvårigheter eller annan ohälsa så kommer jag att uppmana dig att söka sjukvård eller annan behandling. Jag ger inga medicinska råd eller diagnoser.

Varmt och innerligt välkommen till en transformerande, omvälvande, kärleksfull och djupt helande process!

Du är en fantastisk vägledare som hjälpt mig att se på mitt företag utifrån ett annat perspektiv. Där jag haft blockeringar har du varit tryggheten som hjälpt mig att belysa det som legat i vägen. Jag fick hjälp att komma förbi rädslor från mina skuggsidor, så många jag ej velat se tidigare men nu kunde ta tag i.

Du har fått mig att förstå hur jag kan nå ut med min kunskap. Du lyfte mig flera gånger att verkligen se vilket arbete jag gör, även om jag vet så är det roligt att få den feedbacken. Att få din hjälp när jag själv inte såg möjligheterna betyder mycket.

Jag har fått tillbaka en del i mig själv som jag längtat efter, känt att hon finns där men att jag inte nått fram förrän nu med din hjälp. Känslan i mig är verkligen: ”Världen här är jag!”

Jag kliver ut helt och fullt och strålar min energi nu. Jag älskar ju detta arbetet och det finns ingen annan väg…

Jeanette Mård, Frillesås

EN FÖRSTA SESSION

Vill du pröva på en vägledningssession innan du bestämmer dig? Börja då med att boka en tid där vi tillsammans utforskar vad som skulle vara till störst hjälp för dig. Vi jobbar både med samtal och meditativa övningar utifrån din situation just nu. En första session om 60 minuter kostar 1100 kr.

Bestämmer du dig för att fortsätta skapar vi ett individuellt paket.  Ett "paket" kan omfatta allt från några sessioner på kort tid till att få hjälp med texter och marknadsföring under ett helt år. Vi utgår från dina önskemål! Du får en personlig offert och intentionen är att det ska upplevas lönsamt och värdefullt för oss båda.

 

Anna Larsson Skönhetens väg

Om Anna som vägledare

Jag är vägledare för de som svarat på kallelsen att vandra Skönhetens väg och vägvisare för intuitiva företagare. Mina hängivna kunder är de som vet att all förändring börjar inom oss själva och vill skapa en mer medveten värld genom att förändra sig själv inifrån och ut, som jag själv.

Att vara anställd med små möjligheter att påverka min tid och mitt uppdrag kvävde min kreativitet. Att arbeta i organisationer som präglades av girighet och bristtänkande gjorde mig sjuk. Organisationer som girigt vill ”kräma ut” så mycket som möjligt av varje anställd samtidigt som den präglas av en bristmentalitet pga otillräckliga resurser eller otillräcklig vinstmarginal är inte arbetsplatser för mig.
Idag är jag egen företagare och arbetar med det jag älskar allra mest – personlig utveckling och helande utifrån visdom från världens ursprungsbefolkningar. Jag arbetar på mina egna villkor och den enda chef jag svarar inför är Moder Jord själv.
Det som motiverar mig att driva företag är att göra världen till en mer medveten plats genom att i varje beslut, tanke och handling reflektera över det högsta bästa för allt levande. Att leva ett medvetet liv är att lyssna och agera på intuitiv vägledning från Moder Jord i första hand och inte låta intellekt och känslor ta över.
Jag investerar min tid i att tjäna och vägleda de mest hängivna kunder som liksom jag brinner för att göra skillnad i världen, som vet att allt börjar med oss själva och som är beredda att investera tid, mod och ha tillit för att göra det som krävs i sina liv och företag.

Mitt uppdrag är att ge dig verktyg att formulera din sanning, ha tillit till till din egen intuitiva vägledning inifrån och att omfamna allt du är för att kunna kliva fram och ge dina gåvor vidare. Din ”medicin”, din heliga gåva, behövs i den cirkel av vänner och hängivna kunder som i sin tur behöver Dig som sin vägvisare!
Som ringar på vattnet, som ljus som tänds över världen, sprider vi vår kunskap, medvetenhet och glädje till medvetna vänner och kunder. På så sätt gör vi tillsammans världen till en mer kärleksfull, ljus och medveten plats för generationer framåt!