fbpx

Välkommen till ett kostnadsfritt lunchwebinar om Den nya tidens ledarskap!

Urfolken talar om De Ursprungliga Instruktionerna. Allt levande har de ursprungliga instruktionerna inom sig – vi ser dem i naturen och årstidernas skiften, hos djuren som följer sina instinkter och därmed upprätthåller harmoni, balans och mångfald. Men människor i vår tid har glömt sina ursprungliga instruktioner, och det är orsaken till obalansen som försatt allt liv i fara.

En orsak till att vi glömt De Ursprungliga Instruktionerna är att vi inte fått lära oss att använda vår intuition. Kanske har vi fått höra att vi ”är för känsliga”, och försöker därför fatta beslut utifrån logik i stället för att lita på vår inre vägledning.

Respekt är den första Ursprungliga Instruktionen, som inte bara handlar om att respektera allt liv. Respekt innebär också att respektera oss själva, våra behov och inte minst ta tillvara våra gåvor och inte trycka ner våra känslor och förnimmelser. Intuition är ett sätt som livet kommunicerar med oss.

Det vi kallar Mental Träning är ett sätt att återta vår personliga kraft, lära oss lyssna och inte minst lita på vår intuition. Mental träning hjälper oss släppa gamla mönster så att vi kan värdesätta vår inre vägledning lika högt som yttre kunskap. Hur går det till? Det är vad webinaret handlar om!

Visst låter det intressant?

Häng med och lyssna på lunchen onsdag 9 februari kl 11-12.

Webinaret är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting. Detta webinar ger ett smakprov av utbildningen Skönhetens Väg så du får möjlighet att känna in om den är för dig.

Du får länken till Zoom på mail när du anmäler dig.

Har du inte möjlighet att vara med live, anmäl dig ändå så får du inspelningen på mail efteråt.

ANMÄL DIG HÄR: https://utbildning.annalarsson.org/live-webinar/kvbe0fgf/register

MER OM SKÖNHETENS VÄG LEDARSKAP

Skönhetens Väg Ledarskap är ett årsprogram för kvinnor som känner kallelsen att bidra till ett nytt ledarskap – att leda för framtida generationer. Programmet börjar 21 februari 2022.

Den nya tidens ledarskap innebär att leda genom att följa – att följa De Ursprungliga Instruktionerna och inspirera andra att göra detsamma. Att leva med naturens krafter som vägvisare. Att lyssna och lita på vår intuition. Att samverka och samarbeta för allas bästa och ta beslut som kommer våra barnbarns barnbarn tillgodo. Den nya tidens ledare värnar livet, har integritet att sätta gränser och säga ifrån till sådant som inte längre fungerar eller är direkt skadligt.

Den Nya Tidens Ledare – Vem är du?

– Du vet att den feminina kraften lika självklar som den maskulina kraften. Lika självklar som månen och solen som representerar dessa energier som vi alla bär. Du vet att det är den balansen vi behöver skapa i oss själva och i världen. Balansen där det feminina och maskulina får lika stor plats och självklarhet.

– Du har vissheten om att allt levande delar samma livskraft och att vi alla är barn av Moder jord, denna fantastiska planet som vi bor och verkar på.

– Du längtar efter ett sammanhang med likasinnade som också är beredda att kliva fram och leda utifrån dessa principer – De Ursprungliga Instruktionerna.

ÅRSPROGRAMMET STARTAR 21 FEBRUARI

Årsprogrammet blir en plattform och jordmån för dig att växa inifrån och ut. Du får kunskap och trygghet som väcker din tillit och ditt mod att leda förändringen mot ett hållbart och medvetet liv på alla plan: fysiskt – mentalt – i relationer – professionellt – själsligt – andligt – globalt. Du kommer att inspirera andra att göra detsamma!

Det ger en utbildning med bred kunskap och djup visdom som kommer att hjälpa dig kliva in i ditt personliga ledarskap, inspirera och leda andra till ett hållbart liv på de arenor som du verkar inom. Både privat och professionellt.

Utbildningen pågår under ett år – tretton månader – och vi möts en heldag i månaden. Under utbildningen kommer du att få uppleva 13 måncykler och medvetet känna in deras skiftande energi. Du kommer att få möjlighet att hitta din relation till månen, solen och naturkrafterna och upptäcka hur mycket kraft och stöd naturen kan ge oss att leva vår sanning och skapa ett hållbart arbetsliv och medvetet liv.

Utbildningen är helt online vilket gör att du kan delta var du än i världen befinner dig. Mellan våra utbildningsdagar jobbar du själv med månadens tema och delar dina reflektioner och insikter med gruppen i vårt onlineforum.

Välkommen!

ANMÄL DIG TILL WEBINARET HÄR: https://utbildning.annalarsson.org/live-webinar/kvbe0fgf/register