fbpx

Podcasten Skönhetens Väg – hopp för en ny tid handlar om hur vi kan leva närmare oss själva och återfinna en ömsesidig relation till naturen.

Podcasten Skönhetens Väg är ”tidlös kunskap” på så sätt att den inte är säsongsbunden till årstiderna eller relaterar till dagsaktuella händelser.

Flera lyssnare har efterfrågat kunskap om årstidernas högtider, kunskap som är äldre än kristendomens, och andra kulturers perspektiv. Nu lanserar vi medlemskap på Patreon, där du får mer av detta som bonus, som tack för att du stöttar podden!

Som Patreon får du detta perspektiv, dels fördjupad kunskap i form av webinar, föreläsningar och dels som vägledda inre resor, meditativa övningar. Och denna fördjupning kommer att vara fördjupningar av just den aktuella årstiden och kunskapen om högtiderna. Det gör att du som lyssnar får möjlighet att ännu närmare återknyta kontakten till naturen och verkligen uppleva närvaro i nuet.

April månads bonusmaterial ger dig djupare kunskap om Valborgsfirandet, och ger dig möjlighet att lära känna dig själv och Eldens Ande på ett nytt sätt. Du får ett webinar som handlar om Valborgs historia och om högtiden som syftade till att ceremoniellt fylla på och hedra det nya årets sommar med kraft och fertilitet.
Vi pratar om hur vi kan återta kunskapen som var förbjuden under århundraden i Europa – pyromanti, konsten att se och vägledas av eldens ande. I en vägledd meditation får du praktiskt pröva på konsten att se i elden.

Att bli medlem på Patreon kostar 50 kr i månaden + moms. Du får bonusmaterialet på mail och kan också ladda ner Patreons app direkt i telefonen.

Podcasten Skönhetens Väg är alltid kostnadsfri – den finns på Spotify och där poddar finns!