fbpx

Varmt välkommen att delta i en Måncirkel i Skellefteå – utbildning för kvinnocirkelledare – under 2023!

Detta är en 15 timmars utbildning upplagd på fem träffar kvällstid. Den ger dig verktyg att på ett naturligt och glädjefullt sätt omfamna din kvinnlighet, din kvinnliga kraft och gör det möjligt att äntligen vara allt som du är!

Du blir en viktig del i en cirkel av kraftfulla kvinnor som just nu är på samma resa som du. Det blir dina ”systrar” som du kan dela med och få stöd av under lång tid framöver. När vi lär känna varann inifrån och ut blir det ofta vänskap som varar livet ut!

Efter avslutad utbildning får du en skriftlig manual som ger dig tips och råd så att du kan hålla egna kvinnocirklar! Du kan också komplettera utbildningen med egna vägledningstillfällen kring ditt ledarskap och personliga utveckling.

Alla träffar är Måndagar kl 18-21 och platsen är Saltzon i centrala Skellefteå.


Datum och teman:


2/10 Månens Magi – om att leva i samklang med egna och jordens cykler. Om vår fysiska kropp och dess fantastiska kraft. Om de hemligheter som gått förlorade kring blodets visdom. Om att leva sitt liv fullt ut utifrån månens kalender, inte bara solens!
16/10 Kvinnors nära relationer – om våra relationer till barn, föräldrar, män och andra kvinnor
30/10 Den Vilda Kvinnan – att omfamna allt vi är, att ge röst åt vår visdom, att kliva fram och ta vår plats
13/11 Kärlekens Alkemi – om sambandet mellan sexualitet och andlighet. Allt vi inte fick lära oss på sexualkunskapen, och hur de krafter vi förtryckt nu kan få komma till uttryck.
27/11 Låt ditt ljus lysa – hur kan du dela din unika gåva med världen? Om hur våra drömmar ofta sammanfaller med vad världen behöver mer av.


Varje kväll är upplagt på samma sätt:
en del undervisning – att ta emot
en del att dela – formulera våra egna upplevelser
en del meditation – att lyssna inåt
en ceremoni – att ge till oss själva och andra


Så här säger en av deltagarna redan några dagar efter första tillfället: ”Helt fantastiskt! Det har hänt så mycket att nu är det bara att hålla i sig. Fysiskt har det släppt massor i kroppen. Och nu ska jag ha några vänner på dammiddag💖”


Varför behöver vi cirklar enbart för kvinnor?


I vår innersta kärna vet vi att alla människor har samma och lika värde oavsett kön, ursprung, hudfärg, läggning osv. Den värld vi lever i är så obalanserad att dess strukturer inte tillåter varje människas värde, egna röst och unika kraft att komma till uttryck.


Tusentals år av patriarkala strukturer har präglat oss och tidigare generationer. Mönstren är svåra att upptäcka eftersom vi inte reflekterar över det vi är födda in i utan tar det som självklart och tom ”normalt”. Vår innersta vetskap är att allt levande är heligt och att alla levande varelser har ett värde. Trots detta ser vi också att vi inte lever upp till deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Vi lever i ett samhälle vars strukturer bygger på att olika liv är olika mycket värda och att pengar är mer värda än liv.
Det hoppfulla är att strukturerna nu håller på att lösas upp, och vi kan bidra genom att göra det vi kan för att välja ett medvetet, hållbart och jämställt liv.


Även om vi vet att kvinnor och män i sin innersta kärna är barn av samma livskraft så är det inte till hjälp för någon att inte låtsas om att förtryckande strukturerna fortfarande präglar våra liv. Att det fortfarande är så att kvinnor inte har samma möjligheter att leva och stå i sin fulla kraft. Verkligheten är fortfarande sådan att andra människor av manligt kön tar sig rätt att kontrollera kvinnor, att kvinnors naturliga cykler (mens, klimakterium) osynliggörs och skambeläggs, för att inte tala om hur omgärdad kvinnlig sexualitet är av skam, skuld, kontroll, rädsla och förakt.


Då det är så verkligheten ser ut är det härifrån vi behöver börja. Kollektiva strukturer av maktmissbruk och förtryck fungerar inte så att de släpper taget och säger ”förlåt, tjejer, vi hade fel, här får ni tillbaka det som är ert”. Kollektiva strukturer av förtryck släpper inte heller taget genom om vi försöker utöva mer makt och förtryck – det är att fortsätta spela samma spel. Förtryck är ett uttryck för rädsla och okunskap. Rädsla och förtryck släpper taget genom medvetenhet, kunskap, kärleksfull inställning och medkänsla.
Att leva medvetet inifrån och agera kärleksfullt mot sig själv och andra är vägen till att förändra världen. All förändring börjar inifrån mig själv. Ju fler vi är som river de patriarkala strukturerna inom oss själva desto fortare kommer vi att se en förändring i världen!


Att riva de patriarkala strukturerna inom oss själva innebär att släppa vår egen skam-och skuldbeläggande över våra kroppar, att se och medvetet ge uttryck för vårt värde genom att dela våra gåvor och våra krafter med världen!
När vi fullt ut omfamnar allt vi är och inte låter oss hålla tillbaka av skam, skuld och självförakt så blir vi inte längre påverkade på samma sätt av vad vi tror att andra tycker.
Vi kan äntligen bli de som verkligen lever så att vi prioriterar oss själva och vår egen hälsa på ett sunt och kärleksfullt sätt. I stället för att slänga runt klyschor om att ”ta på egen syrgasmask först” så går vi före och visar vägen till hur det faktiskt är möjligt!


Pris för utbildningen 3900 kr inklusive moms. Du får faktura på mail vid anmälan. Betalningen kan delas upp på två månader.


BOKA PLATS:
https://simplesignup.se/event/203123

Vad du får:

  • 15 timmars undervisning
  • Skriftligt material och manual
  • Manual i digitalt format som du sedan kan skriva ut och använda i dina egna cirklar
  • Diplom
  • Ett lokalt nätverk av ”systrar” som kan stötta dig på din fortsatta resa personligen och som ledare av kvinnocirklar
    Antalet platser är begränsat till max 8 personer så anmäl dig så fort du har bestämt dig via mail till anna@annalarsson.org. Berätta lite om dig själv och vad som kallar dig till kvinnocirkeln.
    Det blir en sluten grupp dvs inga nya deltagare kommer in under pågående utbildning. Därför är anmälan bindande och ingen återbetalning sker om du får förhinder ett eller flera tillfällen, eller hoppar av.

OM ANNA LARSSON
Anna Larsson bor i Skellefteå och är författare till boken ”Skönhetens Väg – att leva med medvetenhet och mening”, och är värd för Podcasten ”Skönhetens Väg – Hopp för en ny tid”.
Anna Larsson är socionom och utbildar inom ledarskap för kvinnor som vill göra större skillnad i världen. Anna brinner för att se en mer medveten värld skapas.
Anna Larssons utbildningskoncept Skönhetens Väg bygger på traditionell visdom från äldre kulturer och modern beteendevetenskap, som bjuder in till att vara medskapare för en ny värld som bygger på samarbete mellan människor i harmoni med naturens krafter.