fbpx

Som egenföretagare inom hälsa arbetar vi ofta ensamma. Vi stöttar och ger av oss själva till andra. Vi får så mycket uppskattning och tacksamhet tillbaka från hängivna kunder – men saknar ofta kollegor.

Längtar du också efter kollegor som liksom du vill bidra till en vackrare värld? Önskar du också vara del av ett forum där du får tillåta dig vara allt du är och ta emot stöd? Professionell vägledning skapar ett utrymme för reflektion, utveckling och nytänkande. 

Regelbunden vägledning bidrar till att du som egen företagare inom hälsa – terapeut, coach, healer, massör, akupunktör, yoga/qigonglärare, personlig tränare – utvecklas i din yrkesroll! 

Psykologer, samtalsterapeuter och socialarbetare har regelbunden handledning som del av sin kompetensutveckling. Den utvecklingen bör alla som arbetar med klienter ha. Kanske är det ännu viktigare för oss som är egenföretagare. Att leva som vi lär är en viktig del av att erbjuda professionell hjälp.

Det stöd vi erbjuder andra behöver vi själva skapa rum för att ta emot.

Ofta prioriterar vi metod-kurser, alltså utbildningar i nya sätt att arbeta i den egna branschen. Med professionell vägledning kan vi i stället vaska fram guldet i kompetens vi redan har genom att bli medvetna om vår egen kunskap och erfarenhet.

 Professionell vägledning är en investering i vår egen utveckling som ökar vår professionalitet och utvecklar därmed vår verksamhet, vilket kommer våra kunder och världen tillgodo. Vi vill att våra klienter ska investera i sig själva genom våra företag och tjänster. Då behöver vi också investera i oss själva och vår kompetens.

Vägledning i grupp innebär att du får tillgång till hela gruppens samlade kompetens som stöd att ge dig perspektiv på dina frågor. Du bidrar med din professionella erfarenhet att belysa andras situation. Kan det bli bättre?

Vi blir en liten grupp om max fyra deltagare som påbörjar denna resa 30 september 2021. Vill du vara med?

Vad du får genom professionell vägledning

  • Ett stödjande forum för att ta upp vardagliga utmaningar i arbetet och reflektera kring dessa
  • En plats för stöd och reflektion från andra ger ökad självkännedom, om dig själv som människa och din professionella roll
  • En plats att vässa dina verktyg, att fånga upp och medvetandegöra dina gåvor och styrkor
  • Hjälp att hitta strategier för att komma vidare såväl personligen som företagare i relation till kunder och samarbetspartners
  • Hjälp att prioritera så din kompetens kommer världen tillgodo
  • En plats för support och reflektion över vårt ledarskap, hur vi leder oss själva och vår verksamhet.
  • En plats att ta emot stöd, lärande och kärlek så du blir förebild för dina klienter att göra detsamma.
  • Tillgång till hela gruppens samlade kompetens och perspektiv – en plats där alla växer!

Vem är du?

Du är företagare inom hälsa eller coaching och arbetar med alternativa eller holistiska metoder

Du är soloföretagare och din verksamhet är din heltidssysselsättning. Du har alltså inte anställning vid sidan av eller har anställda.

Du har jobbat minst ett år och betraktar dig inte längre som ”ny” i branschen eller som företagare. Du får därmed inte längre det stöd och mentorskap som en nybliven företagare kan få.

Du älskar det du gör men längtar efter gemenskap med andra som liksom du vill utvecklas och bidra till en vackrare och mer medveten värld

Du har många som stöttar dig men känner ibland saknad efter kollegor som förstår och arbetar på samma sätt som du själv

Du vet att du är en vägvisare för andra och är redo att kliva fram och hålla flaggan ännu högre för fler att hitta dig

Du vill utveckla dig själv på djupet för att du vet att företaget utvecklas tillsammans med dig.

Du vill fullt ut arbeta i heligt ömsesidigt utbyte för världens bästa i stället för att försöka passa in  som företagare i fyrkantiga vinstdrivna affärsmodeller

UPPLÄGG

Vi möts varannan vecka under sex månader, perioden 30 september – 31 mars 2022. Vi möts varannan torsdag morgon udda veckor 8.00 -9.30 på Zoom.

Vid varje tillfälle kommer vi gemensamt överens om vilken fråga som blir fokus för dagens vägledningssession. Frågan kan vara allt från ett enskilt kund-case till ett generellt ämne som tex prissättning av tjänster.  

Gruppen skapar avtal om sekretess – det som sägs stannar i rummet. Sessionerna spelas inte in och inget dokumenteras.  

Vi blir en liten grupp, max 4 deltagare så här finns mycket utrymme för alla att dela och reflektera.

PRIS

 Sex månaders vägledning månadsbetalning 2600 kr/månad eller paketpris i förskott 14 400 kr. Moms tillkommer.

BONUS

Som deltagare i gruppen får du

Du får ett signerat exemplar av boken Skönhetens Väg – att leva med medvetenhet och mening

Reducerat pris (en månads avgift) om du går vidare till Skönhetens Väg Ledarskapsprogram under 2022.

ANSÖKAN

Du ansöker om plats genom att skriva ett mail till anna@annalarsson.org och berätta om dig själv och din verksamhet. Vi hörs på telefon innan för ett samtal innan vi tar beslut. Det är viktigt att vi har gemensamma förväntningar och att vi känner att personkemin matchar innan vi ingår avtal.

Varmt välkommen!

MIN PERSONLIGA INBJUDAN TILL DIG

”Mitt uppdrag är att ge dig verktyg att formulera din sanning, ha tillit till till din egen intuitiva vägledning inifrån och att omfamna allt du är för att kunna kliva fram och ge dina gåvor vidare. Din ”medicin”, din heliga gåva, behövs i den cirkel av kollegor och hängivna kunder som i sin tur behöver Dig som sin vägvisare!


Som ringar på vattnet, som ljus som tänds över världen, sprider vi vår kunskap, medvetenhet och glädje till medvetna vänner och kunder. På så sätt gör vi tillsammans världen till en mer kärleksfull, ljus och medveten plats för generationer framåt!”

Anna Larsson

OM ANNA LARSSON

Anna Larsson utbildar, vägleder och inspirerar människor att leva ett hållbart och medvetet liv med naturen som vägvisare. Anna Larsson är författare till boken Skönhetens Väg – att leva med medvetenhet och mening. Anna Larsson håller utbildningar i personlig utveckling och vägleder egenföretagare och ledare. Anna förmedlar möten med urfolk främst från Anderna och Amazonas i Peru genom medvetna resor och som organisatör för deras besök i Sverige. Anna håller också ceremonier och förrättar borgerliga begravningar.

Anna har en bakgrund som socionom och socialarbetare inom offentlig sektor. Anna har också arbetat med mjukvaruutveckling inom IT som utbildare och utvecklare/systemanalytiker. Anna har utbildat och hållit grupper inom alternativ hälsa sedan 2011.

Anna Larsson investerar idag sin tid i att tjäna och vägleda de mest hängivna kunder som liksom Anna själv brinner för att göra skillnad i världen, som vet att allt börjar med oss själva och som är beredda att investera tid, mod och ha tillit för att göra det som krävs i sina liv och företag.