fbpx

Varmt välkommen till Måncirkel utbildningshelg och kvinnocirkel i Luleå!

Att vara i cirkel med andra kvinnor skapar gemenskap och förtroende. Under tre dagar hämtar du kunskap och inspiration för dina nästa steg i din personliga utveckling, din kvinnliga kraft och för resten av ditt liv. En riktig kraftladdning inför vintern!Vill du starta en kvinnocirkel? Den här utbildningen ger dig verktyg att på ett naturligt och glädjefullt sätt omfamna din kvinnlighet, din kvinnliga kraft och gör det möjligt att äntligen vara allt som du är! Efter denna helg får du en skriftlig manual så att du kan hålla egna kvinnocirklar.

NÄR DIN UNIKA KRAFT KOMMER TILL UTTRYCK

  • Kan du bidra till att patriarkala strukturer löses upp genom att välja ett medvetet, hållbart och jämställt liv.
  • När vi fullt ut omfamnar allt vi är och inte låter oss hålla tillbaka av skam, skuld och självförakt så blir vi inte längre påverkade på samma sätt av vad vi tror att andra tycker.
  • Som utbildad ledare för kvinnocirklar blir du en av de som tar täten för att leva medvetet och kan stötta andra att göra detsamma.

Att vara en del i en cirkel av kraftfulla kvinnor är otroligt helande och stödjande. En cirkel av kvinnor kan bli dina ”systrar” som du kan dela med och få stöd av under lång tid framöver. När vi lär känna varann inifrån blir det ofta vänskap som varar livet ut.

TIDER OCH TEMAN FÖR UTBILDNINGEN

Dag 1. 13.00 – 17.00 Under eftermiddagen lär vi oss om Månens Magi – om att leva i samklang med egna och jordens cykler. Om vår fysiska kropp och dess fantastiska kraft. Om de hemligheter som gått förlorade kring blodets visdom. Om att leva sitt liv fullt ut utifrån månens kalender, inte bara solens!

Dag 2. 9.00 – 12.00 Kvinnors nära relationer om vår relation till oss själva, våra mödrar och Moder Jord. Vi gör en ceremoni tillsammans innan lunchpausen.

13.30-16.30 Den Vilda Kvinnan – att omfamna allt vi är, att ge röst åt vår visdom, att kliva fram och ta vår plats. Om systerskap och om att vara ärliga med oss själva.

Dag 3. 9.00 – 12.00 Kärlekens Alkemi – om sambandet mellan sexualitet och andlighet. Allt vi inte fick lära oss på sexualkunskapen, och hur de krafter vi förtryckt nu kan få komma till uttryck. Lunchpaus och tid för vila och reflektion.

13.30 – 16.30 Låt ditt ljus lysa! Hur kan du dela din unika gåva med världen? Om hur våra drömmar ofta sammanfaller med vad världen behöver mer av. Vi avslutar helgen med en ceremoni i glädje, dans och rörelse!

Varje kursdag är upplagt på liknande sätt:
en del undervisning – att ta emot
en del meditation – att lyssna inåt
en ceremoni – att ge till oss själva och andra
Vi kommer också att dela våra erfarenheter med varann i cirkeln.

DENNA HELG FÅR DU
o 15 timmars undervisning
o Skriftligt material och manual
o Manual i digitalt format som du sedan kan skriva ut och använda i dina egna cirklar
o Diplom

Sista anmälningsdag 5 november!

OM ANNA LARSSON
Anna utbildar, stöttar och inspirerar kvinnor som vill förändra världen genom ett medvetet ledarskap. Annas vision är att vi med hjälp av visdom och kunskap från naturen själv skapar en medveten värld!
Annas utbildningar bygger på gamla kunskaper som våra ursprungsbefolkningar med kärlek, respekt och vördnad bevarat under hundratals år. Du lär dig att praktiskt tillämpa kunskaperna i vår moderna tid och får stöd i modern forskning och beteendevetenskap.

VEM ÄR DU?
Du är en kvinna som står stadigt med fötterna på jorden som känner att din kvinnliga kraft har fått stå tillbaka för anpassning till en maskulint orienterad värld.
Du längtar efter gemenskap med andra kloka kvinnor, nära möten och givande samtal. Du vet att det är helande att få dela sina upplevelser med andra, och att vi lär oss genom att lyssna.
Du har jobbat med dig själv och kan ta ansvar för dina egna känslor och reaktioner. Du är fullt medveten om att all förändring kommer inifrån oss själva och att ingen annan kan ”fixa” oss – och att vi inte kan förändra andra än oss själva.

BOKNING OCH BETALNING
Ansök om plats så snart som möjligt genom att skicka ett mail till
anna@annalarsson.org och berätta om vem du är och vad som kallar dig till denna utbildning. Pris för utbildningen 3950 kr betalas med Swish eller bankgiro till Anna Larsson. Delbetalning på två månader är möjligt. För faktura till företag tillkommer moms.Vi möts i en privat bostad i centrala Luleå, du får adressen vid bokning. Boende bokar du själv, det finns många trevliga hotell i centrala Luleå.Ta med egen lunch lördag-söndag samt eget fika (smörgås/smoothie). Vi bjuder på kaffe, te och frukt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG 5 NOVEMBER


MER OM UTBILDNINGEN

Varför behöver vi cirklar enbart för kvinnor?

I vår innersta kärna vet vi att alla människor har samma och lika värde oavsett kön, ursprung, hudfärg. Den värld vi lever i är så obalanserad att dess strukturer inte tillåter varje människas värde, egna röst och unika kraft att komma till uttryck.Tusentals år av patriarkala strukturer har präglat oss och tidigare generationer. Mönstren är svåra att upptäcka eftersom vi inte reflekterar över det vi är födda in i utan tar det som självklart och tom ”normalt”.Vår innersta vetskap är att allt levande är heligt och att alla levande varelser har ett värde. Trots detta ser vi också att vi inte lever upp till deklarationen om de mänskliga rättigheterna, och att naturen inte respekteras. Vi lever i ett samhälle vars strukturer bygger på att olika liv är olika mycket värda och att pengar ofta är mer värda än liv. Det hoppfulla är att strukturerna nu håller på att lösas upp, och vi kan bidra genom att göra det vi kan för att välja ett medvetet, hållbart och jämställt liv. Även om vi vet att kvinnor och män i sin innersta kärna är barn av samma livskraft så är det inte till hjälp för någon att inte låtsas om att förtryckande strukturerna fortfarande präglar våra liv. Att det fortfarande är så att kvinnor inte har samma möjligheter att leva och stå i sin fulla kraft.

Verkligheten är fortfarande präglade av strukturer som gör att andra människor tar sig rätt att kontrollera kvinnor, att kvinnors naturliga cykler (mens, klimakterium) osynliggörs och skambeläggs, för att inte tala om hur omgärdad kvinnlig sexualitet är av skam, skuld, kontroll, rädsla och förakt.Då det är så verkligheten ser ut är det härifrån vi behöver börja. Kollektiva strukturer av maktmissbruk och förtryck fungerar inte så att de släpper taget och säger ”förlåt, tjejer, vi hade fel, här får ni tillbaka det som är ert”. Kollektiva strukturer av förtryck släpper inte heller taget genom om vi försöker utöva mer makt och förtryck – det är att fortsätta spela samma spel. Förtryck är ett uttryck för rädsla och okunskap. Rädsla och förtryck släpper taget genom medvetenhet, kunskap, kärleksfull inställning och medkänsla.

Att leva medvetet inifrån och agera kärleksfullt mot sig själv och andra är vägen till att förändra världen. All förändring börjar inifrån mig själv. Ju fler vi är som river de patriarkala strukturerna inom oss själva desto fortare kommer vi att se en förändring i världen!

Att riva de patriarkala strukturerna inom oss själva innebär att släppa vår egen skam- och skuldbeläggande över våra kroppar, att se och medvetet ge uttryck för vårt värde genom att dela våra gåvor och våra krafter med världen!När vi fullt ut omfamnar allt vi är och inte låter oss hålla tillbaka av skam, skuld och självförakt så blir vi inte längre påverkade på samma sätt av vad vi tror att andra tycker. Vi kan äntligen bli de som verkligen lever så att vi prioriterar oss själva och vår egen hälsa på ett sunt och kärleksfullt sätt. I stället för att slänga runt klyschor om att ”ta på egen syrgasmask först” så går vi före och visar vägen till hur det faktiskt är möjligt!

Som utbildad ledare för kvinnocirklar blir du en av de som tar täten för att leva medvetet och kan stötta andra att göra detsamma. Varmt välkommen!

TIPS PÅ LITTERATUR
Kvinnors vrede – Harriet Goldhor Lerner
Kvinnors nära relationer – Harriet Goldhor Lerner
Kvinnor som slår följe med vargarna – Clarissa Pinkola Estés
Bägaren och Svärdet – Riane Eisler
Rise sister rise – Rebecca Campbell
Witch. Unleashed. Untamed. Unapologetic – Lisa Lister
Women´s anatomy of Arousal, secret maps to buried pleasure – Sheri Winston