fbpx

I veckan presenterades FN:s miljörapport, och vi är alla skakade av allvaret i situationen. Nu har vi svart på vitt det vi redan visste – och frågan är nu, hur agerar vi utifrån det?

Rapporten fokuserar på vikten av att minska utsläppen, vilket givetvis är det mest akuta problemet. När vi frågar oss själva vad vi som enskilda kan bidra med, så är det första prioritet att minska vår materiella konsumtion. Men om vi tittar på den större bilden så tänker jag att vi kan bidra med ännu mer och ännu större förändring för planeten och kommande generationer om vi också kan bidra till ett systemskifte.

Att bidra till ett systemskifte gör vi genom att utbilda oss själva, bidra till kunskap och lyfta blicken från individnivå till systemnivå. Vi behöver genomskåda det system vi själva är födda in i, se hur det lever i oss och hur vår omedvetenhet håller oss kvar i destruktiva mönster.

Att bryta mönster är ingen bekväm process. Här dyker vi ner i gammal smärta och personlig sorg, men vågar vi göra den djupdykningen kan vi också komma upp till ytan med skatter i form av hopp, glädje, kraft och inspiration för att vi kan se en ny väg.

Vad systemskifte innebär har jag skrivit artiklar om utifrån perspektiv om rasism HÄR

och utifrån Sveaskog och Sápmi och kolonialiseringen HÄR

Under flera år har jag hjälpt mig själv och andra att se att vi genom att förändra oss själva förändrar världen, det är så vi skapar en ny väg – och en ny värld. Jag kallar den för Skönhetens Väg. Skönhetens Väg är en process i fyra steg som hjälper oss se och släppa taget om gamla mönster som inte längre tjänar oss, att se hur vi kan leva fria från rädsla, hur vi kan svara på vår själs kallelse och fullt ut uppleva kraften i ett medvetet val. Dessa fyra steg sker i en process där vi återknyter kontakten med naturen och Moder Jord.

Om denna sommar har väckt frågor om hur du kan bidra i ett större sammanhang så kan de fyra stegen på Skönhetens Väg vara till hjälp för dig.

EN NY VÄG – SKÖNHETENS VÄG

Att vandra i Skönhet

Helt gratis kan du gå E-kursen Att vandra i skönhet, en introduktion till de fyra riktningarna och krafterna för förändring. Kursen hittar du HÄR>>

Boken Skönhetens Väg

För 249 kr + frakt kan du också köpa boken Skönhetens Väg – att leva med medvetenhet och mening. På hemsidan kan du beställa bok och få gratis bonusmaterial i form av länkar till filmklipp och material för en bokcirkel med vänner. HÄR>>

Läs inledningen av boken Skönhetens Väg – att leva med medvetenhet och mening HÄR>>

Matens Medicin och Let It Flow

På kursportalen finns e-kurser som du gör i egen takt utifrån de fyra riktningarna på Skönhetens Väg. Matens medicin hjälper dig komma i rätt relation till kroppen genom att byta ut gifter mot näring. Let It Flow är kursen som hjälper dig se hur våra tankar om pengar begränsar oss – och att vår relation till pengar reflekterar vår relation till oss själva, och gör att vi därför slutar säga ”jag har inte råd”! Kurserna kostar 399 resp 499 kr. Kurserna hittar du HÄR>>

Skönhetens Väg Ledarprogram

Är du redo att inta din plats som framtidens kvinnliga ledare startar Skönhetens Väg som ledarprogram i slutet av oktober. Utbildningen är helt online så du kan delta var i världen du än bor. Mer info finns HÄR>>

Måncirkel Retreat 27-29 augusti

Sista helgen i augusti möts vi i en efterlängtad kvinnocirkel på Lövångergården i Västerbotten. Det finns platser kvar och sista dag för ansökan är fredag 13 augusti! Läs mer HÄR>>

Denna helg tittar vi på de kollektiva maktstrukturer som gjort att vi hållit vår kvinnliga kraft tillbaka – både inom oss själva och i vårt agerande i världen. Att riva patriarkala strukturer inom oss själva innebär att släppa vår egen skam- och skuldbeläggande över våra kroppar, att se och medvetet ge uttryck för vårt värde genom att dela våra gåvor och våra krafter med världen! När vi fullt ut omfamnar allt vi är och inte låter oss hålla tillbaka av skam, skuld och självförakt så blir vi inte längre påverkade på samma sätt av vad vi tror att andra tycker.

Vi kan äntligen bli de som verkligen lever så att vi prioriterar oss själva och vår egen hälsa på ett sunt och kärleksfullt sätt. Vi kan visa andra vägen till hur det faktiskt är möjligt.

Materialet i Måncirkeln bygger på kunskap om relationen till Jorden. Som inspiration, för att väcka din kvinnliga kraft och relationen till naturen, titta gärna på denna två minuters video. Den ger mig insikt i hur viktiga vi kvinnor är för att vända utvecklingen i världen.


”The Challenge is to Reforest our hearts”


”Women are the cure of the 21st century – indigenous women know that” säger Celia Xakriabá från Brasilien i den här 2-minutersvideon. Hon är ledare för sitt folk i kampen för Amazonas och det som hon beskriver som folkmord på urfolk i Brasilien.

”The cure” som den kvinnliga kraften bär på är att praktisera gamla kunskaper traditioner och bevara den heliga relationen med jorden. Gå bortom politik och rationellt tänkande, göra livet heligt igen, väcka alla våra sinnen. ”The challenge is to reforest our hearts”.

Att vara del av en cirkel med kvinnor är ett sätt att väcka våra sinnen och hjärtan till liv. Vi har ett enormt stort och viktigt uppdrag på denna planet idag.